Jídelna, družina a další pracoviště

Školská rada

Školská rada Základní školy Planá nad Lužnicí, okres Tábor byla ustavena v roce 2005. Její funkční období je 3 roky. Zasedá dvakrát ročně, jednání svolává její předseda. Zřizovatel stanovil, že bude mít 6 členů, kteří se dělí na třetiny:

1. třetina – zástupci rodičů:

Mgr. Josef Pluhař, Ph.D., MBA - předseda

 

Ing. Lenka Kisvetrová - místopředsedkyně

e-mail: kisvetrova.lenka@seznam.cz
 
2. třetina – zástupci zřizovatele:

Jiří Rangl
e-mail: starosta@plananl.cz3. třetina – zástupci školy:

Mgr. Pavla Marešová
e-mail: kolaci@zsplana.cz

Mgr. Martin Koukal
email: koukal@zsplana.cz


Školská rada byla zvolena podle volebního řádu a zasedá v souladu s jednacím řádem.
 

Ředitel školy nemůže být členem rady, může být přizván jako host, týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem a zvolen zároveň zákonnými zástupci nebo pedagogy jako jejich zástupce v radě. Další podrobnosti o školské radě je možno najít v zákoně č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 167 a 168.