Aktuality
ikona článku

Mezinárodní spolupráce

Projekt Záložka do knih spojuje školy

Letos se naši žáci poprvé zapojili do mezinárodního projektu Záložka do knih spojuje školy. Tuto akci pořádá slovenský Národný inštitút vzdelávania a mládeže ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně již od roku 2009 a cílem tohoto projektu je jednak motivace žáků k četbě a hlavně navázání spolupráce mezi českými a slovenskými základními školami a víceletými gymnázii.

Celkem se přihláslo 1154 škol a organizátoři pak vylosovali dvojice škol tak, aby  přibližně odpovídal věk a počet přihlášených dětí. Pak následovala  několikahodinová práce na samotných záložkách, která probíhala převážně při hodinách literatury, slohu nebo výtvarné výchovy, ale řada žáků si práci odnesla domů a pak donesla hotové výtvory do školy. Nebylo ale možné vyrobit jen tak nějakou záložku. Základním tématem byl Inspirující svět pohádek, básní a příběhů. Děti většinou malovaly, ale některé zvolily i formu koláže. Při práci se také hodně povídalo o knihách, které si děti jako zdroj své inspirace vybraly. Na druhou stranu záložky bylo možné napsat například citát z knihy, informaci o autorovi, nějaký osobní vzkaz nebo třeba předat kontakt na sebe. 

Hotové záložky byly spolu s propagačními materiály o naší obci a škole odeslány na vylosovanou školu, což pro nás je Základná a materská škola Zázrivá v okrese Žilina.

Do tohoto projektu se zapojili žáci šestého a sedmého ročníku se svými češtináři Pavlou Marešovou a Lukášem Sedláčkem a všichni již netrpělivě čekají na zásilku se záložkami od slovenských kamarádů.

Pavla Marešová

Mezinárodní spolupráce