Aktuality
ikona článku

Projekty ve 4.B

Netradiční výuka ve 4.B

První podzimní měsíce byly ve 4. B znamením několika projektů.

V září šlo především o téma Čas, během něhož si žáci nejen opakovali určování času, ale zabývali se i otázkou, jak se čas měřil v historii a s jakou přesností ho lidé dříve potřebovali měřit. V souvislosti s časem a s historií nebylo možné opomenout ani naši významnou kulturní památku, a to Pražský orloj na Staroměstském náměstí v Praze. V rámci etické výchovy žáci zkoumali postavy na orloji na základě jejich ctností nebo neřestí, které symbolizují, a v ČajSu zase způsoby zachycení času na Astrolábu a kalendářní desce. Společně sledovali online přenos ze Staroměstského náměstí a nakonec si pohyb apoštolů ve třídě i zdramatizovali. V matematice se zase opakovalo rýsování kružnic různých velikostí a v třídním kroužku Hopík tuto dovednost rozšířili o konstrukci kružnic pomocí robotické pomůcky Blue-bot nebo napnutým provázkem. Výsledkem bylo vytvoření vlastního třídního kalendária po vzoru Josefa Mánesa.

V říjnu se již žáci ponořili plně do historie, a to hned do počátků vývoje života na naší planetě. Vznikla tak obří rekonstrukce neznámého dinosaura na základě objeveného deníku ve sklepení školy při Noci s Andersenem na konci loňského školního roku. V rámci tohoto projektu se žáci učili pracovat mezipředmětově, kdy došlo k propojení české jazyka (práce s uměleckým textem v podobě deníkových záznamů) a předmětu člověk a jeho svět při studování charakteristických znaků různých forem života v závislosti na jejich různých potravinových nárocích. Všechny nabyté zkušenosti směřovaly k složení obřího dinosaura, který nyní vévodí nástěnce u třídy a jež byl zcela příznačné žáky jednohlasně pojmenován Špekosaurus.

Nyní zkoumání historie pokračuje v tvorbě Lapbooků, které mapují počátky vývoje člověka.

Videa a fotografie z projektů i z dalších akcí, které 4. B realizuje, jsou k nahlédnutí na třídních webových stránkách 4.B

 

Sylva Peclinovská, třídní 4.B

 

Projekty ve 4.B