Škola

Vize školy
„Škola je místo, kde se žáci, učitelé a rodiče vzájemně respektují, důvěřují si a otevřeně komunikují.
Učitelé využívají efektivní metody, které podporují vnitřní motivaci, umožňují každému žákovi rozvíjet se podle svých možností a schopností a zažít úspěch. 
V procesu učení vytvářejí učitelé podmínky umožnující komplexní pohled na témata. Žáci se učí spolupracovat mezi sebou a učiteli a převzít spoluzodpovědnost za učení.“
Vytvořeno pedagogickým sborem v lednu 2014 v rámci projektu Školy v pohybu.

Adresa a základní údaje:

Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor                                               
ČSLA 65                                                                                                   
391 11 Planá nad Lužnicí 

číslo účtu školy: 0701504359/0800


Profil školy na sociální síti Google+ - zde najdete všechny sdílené fotogalerie
Telefony:                                                                            
 kontakt  tel. číslo poznámka
 kancelář
381 201 942
605 104 305
budete přepojeni na další pracoviště ve škole
Lenka Blažková, sekretářka školy
 ředitelka
603 146 486
381 201 944
Mgr. Hana Vellánová
 zástupce ředitelky 
728019177
604 911 721 
381 201 941
Mgr. Bohuslav Hora
 zástupkyně pro 1.     stupeň739 247 916
381 201 946
Mgr. Monika Matejová
 1. stupeň - sborovna
734 797 491
381 201 946
telefon do sborovny 1. stupně
 školní psycholožka 608822968PhDr. Marta Franclová, PhD.
 2. stupeň - sborovna381 201 943telefon do sborovny 2. stupně
 kabinet fyziky381 201 947telefon do kabinetu fyziky
 školní družina 1381 201 948M. Žáčková, mobilní telefon 730 541 108
 školní družina 2381 201 949A. Chalupská
 školní družina 3381 201 930S. Panovská
 školní družina 4381 201 930 P. Holkup
 školní družina 5381 201 930I. Olivová
 školní družina 6 H. Pavlišová

e-mail, elektronická podatelna skola@zsplana.cz, úřední hodiny podatelny
Podatelna přijímá dokumenty v papírové i elektronické podobě.
datová schránka
(ID datové schránky)
ifdmq6q
IČO00582727
IZO000582727
RED IZO600064590

Vedení školy:
Ředitelka školy Mgr. Hana Vellánovávellanova@zsplana.cz
Zástupce ředitelky Mgr. Bohuslav Hora
 
hora@zsplana.cz 

Zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň Mgr. Monika Matejovámatejova@zsplana.cz
Výchovný poradce Mgr. Hana Vellánovávellanova@zsplana.cz
Školní psycholožka PhDr. Marta Franclová, PhD.franclova@zsplana.cz
Vedoucí vychovatelka ŠD Martina Žáčkovázackova@zsplana.cz, mob. telefon: 730 541 108
Sekretářka Lenka Blažkoválenkablazkova@zsplana.cz

Školní jídelna:

Vedoucí školní jídelnyLucie Davidová, Dis.
telefon734 680 409, 381 201 932
e-mailobedy@zsplana.cz
telefon šk. kuchyně381 201 936

    Pro přihlášení, přeobjednání a odhlášení obědů a svačin používejte www.strava.cz, box před jídelnou a telefon. Tyto akce od 1. 10. 2011 nepřijímáme e-mailem.

Zákostelní 720
391 11  Planá nad Lužnicí 

Školská rada při Základní škole Planá nad Lužnicí, okres Tábor:


Spolek přátel Základní školy Planá nad Lužnicí

Více informací o spolkové činnosti v záložce nahoře.Cambridžské zkoušky                      Pilotní škola kin-ballu                                                       

kin-ball

www.kraj-jihocesky.czZájmová činnost v naší škole byla spolufinancována ze zdrojů
Jihočeského kraje v rámci projektu „Ve škole po škole“.

EFFeCT
informace o škole v QR kódu
QR kód - údaje o škole
             
 
                      

Nejnovější zprávy

 • Výhra ve školním klubu     Včera 20. listopadu 2017 dorazil dětem ze školního klubu dárek z České televize. Pohádkové DVD Pravý rytíř získali za první místo kategorie kolektiv - ovečka umělkyně. Ovečku tvořili v říjnu 2017 ...
  Přidáno v 21. 11. 2017 11:37, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Čtenářský koutek v 1.B     V pondělí 20. listopadu 2017 jsme přišli do školy a s úžasem jsme zjistili, že nám ve třídě vyrostl strom, ale ne ledajaký, vyrostl nám strom knihovník. Měli jsme velikou ...
  Přidáno v 20. 11. 2017 5:11, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Výtvarné bingo     Během pěti hodin výtvarné výchovy měly žáci osmé třídy možnost samostatně pracovat na rozvíjení vlastního tématu. Škála byla pestrá od módy, motýla, podzimní nálady po válku a počítačové hry. Jak ...
  Přidáno v 20. 11. 2017 3:10, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Dva týdny s rodilými mluvčími     Uplynulé dva týdny se ve škole nesly v duchu lekcí angličtiny s rodilými mluvčími. Žáci od třetích do devátých ročníků trávili tři hodiny denně s Američany, dvěma mladými muži a ...
  Přidáno v 19. 11. 2017 15:32, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Jak jsme zkoumali předchůdce člověka     Tak mohli jsme určitě přečíst stránky věnované v učebnici právě této problematice. Ale my jsme na to šli se šesťáky jinak. Napomohla nám k tomu na začátku listopadu situace spojených ...
  Přidáno v 16. 11. 2017 10:55, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Fotbalový turnaj     Na začátku projektu byl nápad Kuby Jelena uspořádat fotbalový turnaj. Do realizačního týmu si vybral Patrika Zemana, Viktora Zemana a Petra Knotka. Kluci připravili fotbalové týmy, tabulku zápasů, nachystali diplomy ...
  Přidáno v 15. 11. 2017 10:40, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Den laskavosti     Školní klub se připojil k Světovému dni laskavosti, který připadá na dnešek 13. listopadu 2017. Děti z páté třídy kolem třinácté hodiny ve školním klubu předali panu Kulhavému z Charity ...
  Přidáno v 13. 11. 2017 13:18, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Ze specializované činnosti školní družiny - šikovné ruce     Fotky z šikovných rukou, misky z keramické hlíny a strašidýlka ze záclon. Podívejte, jak se dětem výrobky povedly. Za kroužek vychovatel Pavel Holkup
  Přidáno v 12. 11. 2017 11:54, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
 • Barevný týden v 1.B - projektový týden     Tento týden jsme v první třídě zažili, úplně poprvé, projektové vyučování. Náš rozvrh hodin má každý den jinou barvu, a protože naším velkým tématem tento týden byla barva, sladili jsme ...
  Přidáno v 10. 11. 2017 11:24, autor: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor
Zobrazení příspěvků 1 - 9 z 1161 Zobrazit více »

ČSLA 65, 391 11 Planá nad LužnicíVideo YouTube
Aktualizace: 9. 11.  2017
Správa webových stránek školy: Bohuslav Hora